Dětská skupina Rodinka Svinov

Název projektu: Rodinka Svinov II

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015119

Doba realizace projektu: 1. listopadu 2019 - 30. května 2022

Na předchozí velice úspěšný projekt jsme navázeli zapojením do další výzvy č. 03_19_101.


Název projektu: Rodinka Poruba

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006697  

Doba realizace projektu: 1. května 2017 - 31. října 2019

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_16_132 s názvem "Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu".

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 - 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci města Ostravy.

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě ve města Ostrava (konkrétně Ostrava - Svinov) a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Výstupem projektu bude provoz dětské skupiny o kapacitě 24 dětí.

Náš projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost (www.esfcr.cz).

O dalších aktivitách Vás budeme informovat.