Dětská skupina Miniškolka Rodinka

Název projektu: Podpora provozu Miniškolky Rodinka II

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016961

Doba realizace projektu: 1. listopadu 2020 - 30. dubna 2022

Na předchozí velice úspěšný projekt jsme navázeli zapojením do další výzvy 03_19_101 .


Název projektu: Podpora provozu Miniškolky Rodinka

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008521

Doba realizace projektu: 1. listopadu 2018 - 31. října 2020

Na předchozí velice úspěšný projekt jsme navázeli zapojením do další výzvy 03_17_073 .


Název projektu: Miniškolka Rodinka

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002139

Doba realizace projektu: 1. dubna 2016 - 30. září 2018

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_15_035 s názvem "Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu".

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 - 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci města Ostravy.

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě ve města Ostrava (konkrétně Ostrava - Jih) a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Výstupem projektu je provoz dětské skupiny o kapacitě 12 dětí.

Náš projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost.

V rámci Dětské skupiny Miniškolka Rodinka se snažíme vytvářet alternativu ke klasické státní školce - pracujeme zde s týdenními bloky témat, jak jsou děti zvyklé již z BabyClubů a z programu Školička v rámci Dětské skupiny Rodinka, vzhledem k tomu, že docházející děti jsou již zadaptované a velice šikovné, jednotlivá témata zpracováváme mnohem hlouběji a za použití prvků z pedagogiky waldorfské a Montessori.

Program je zaměřen na děti od dvou let, které již zvládají pobyt bez maminky a základní samostatné úkony, součástí našeho programu jsou pravidelné výlety a delší vycházky, vždy tématicky zaměřené, navštěvujeme tedy ZOO, statek, sady, zahradnictví, včelařství... S dětmi se snažíme rozvíjet tradice a vytvářet nové, dlabeme tedy dýně, máme čertovskou a andělskou Miniškolku, užíváme si masopustní rej, sbíráme vajíčka a vaříme čarodějnické lektvary, náležitě slavíme Den matek i Den dětí a celkově děláme vše proto, aby děti u nás byly šťastné a spokojené.