O nás


Jsme zde pro Vás a Vaše děti již od roku 2006, jako nezisková organizace od roku 2008. Za tu dobu prošla Rodinka spoustou změn a proměn, ale to hlavní, snaha pomoci Vám i Vašim dětem, abyste si jejich první roky společně opravdu užili a staly se pro Vás nezapomenutelnými, zůstává...

Pro rodiče s dětmi nabízíme programy na podporu zdravého vývoje již od konce novorozeneckého období. S kojenci můžete navštěvovat náš BabyClub pro kojence, využívat konzultací s MUDr. P. Bystroňovou, navštěvovat její přednášky a využívat podpory e-mailem. Od jednoho roku na vás čekají BabyCluby pro batolátka s programem na rozvoj jemné i hrubé motoriky, kreativity, řeči i myšlení, odpolední akce a možnost konzultace a účasti na přednáškách. Pro pohybový rozvoj nejmenších se můžete účastnit na lekcích pro rodiče s dětmi 2 - 4 roky v BabyGymu. Když plánujete návrat do práce, můžete využít adaptačního programu Školička v DS Rodinka a pak dále pokračovat v našich dětských skupinách DS Miniškolka Rodinka a DS Rodinka Svinov až do věku školní docházky. Pro dítka, která navštěvují sportovní oddíly, jsme zde pak stále s nabídkou konzultací, informací a přednášek v rámci programu Sportující dítě.


Petra

MUDr. Petra Bystroňová

Zakladatelka a předsedkyně spolku Rodinka - centrum pro matku a dítě, z.s.

"Narodila jsem se v Ostravě 29.2.1976, po maturitě na Gymnáziu Fr. Hajdy v Ostravě - Hrabůvce jsem vystudovala obor Všeobecné lékařství na Univerzitě Palackého v Olomouci. Už v průběhu svých studií jsem se vždy zaměřovala spíše na pediatrickou populaci, své znalosti a vědomosti v oboru pediatrie a v oborech souvisejících jsem se vždy snažila rozšiřovat a prohlubovat. Jsem šťastnou maminkou pěti dětí - Sandry (2001), Samuela (2004), Maxe (2006), Tobiase (2016) a Laury (2018) a všechny své dovednosti a znalosti se snažím působením v Rodince předávat dále."

- statutární zástupce NNO Rodinka - centrum pro matku a dítě, z.s., ředitelka dětských skupin, lektorka kurzů pro kojence BabyClub, autorka programů primární prevence pro zdravý výoj dětí Rodinka a Sportující dítě


- Rodinku s kurzy BabyClubu provozuje od roku 2006, NNO Rodinka - centrum pro matku a dítě, z.s. založila v roce 2008, první dětská skupina DS Rodinka byla otevřena na jaře 2016


"Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, hledá důvody."

"Na šťastné dětství se nezapomíná."teta Kiki
Kristýna Mušec, DiS.

- hlavní pečující osoba v DS Rodinka s programem Školička a lektorka kurzu BabyClub pro batolátka, hlavní pedagog pro DS Miniškolka Rodinka

- v Rodince působí od roku 2016

- diplomovaná absolventka oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika

"Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje.
Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže být ani dospělým."

"Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit do nich musíš ty sám."


teta Domča
Dominika Stodolaková

- hlavní pečující osoba v DS Rodinka s programem Školička a lektorka kurzu BabyClub pro batolátka, hlavní pedagog pro DS Rodinka

- v Rodince působí od roku 2016

- absolventka oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika

,,Děti, které se ptají PROČ, jsou ty, které změní svět. "

,,To nejdůležitější, co můžeš svým dětem dát, mnohem důležitější než cokoli materiálního, je pocit sebedůvěry."


teta Týnka
Bc. Kristýna Kouřilová, DiS.

- hlavní pečující osoba v DS Miniškolka Rodinka

- v Rodince působí od roku 2020

- absolventka bakalářského programu Sociální práce a kurzu Chůva pro děti v dětské skupině

"Líbí se mi být učitelkou, existuje pro to mnoho malých důvodů."


teta Terka
Tereza Jendrušaková, DiS.

- hlavní pečující osoba v DS Miniškolka Rodinka

- v Rodince působí od roku 2021

- diplomovaná absolventka oboru Nutriční terapeut a absolventka kurzů Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro děti v dětské skupině

"Lásce se učí dítě tím, že je milováno."

"Dospělý dbá na skutky, dítě na lásku."

"Děti neznají ani minulost, ani budoucnost a - co nám dospělým se stává zřídka - užívají přítomnost."


teta Líza
Mgr. Elizabeth Pexová

- hlavní pečující osoba v DS Rodinka Svinov, lektorka kurzu BabyClub pro batolátka, hlavní pedagog v DS Rodinka Svinov

- v Rodince působí od roku 2020

- absolventka středoškolského oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika a magisterského studia Sociální pedagogiky

,,Děti jsou největším pokladem naší společnosti, jejich smích a radost rozjasňují naše srdce a budoucnost."
teta Lucka
Mgr. Lucie Vlčková

- hlavní pečující osoba v DS Rodinka Svinov, lektorka kurzu BabyClub pro batolátka

- v Rodince působí od roku 2022

- absolventka magisterského studia Sociální pedagogiky

"Mým cílem je, aby každé dítě chodilo do Rodinky s radostí a motivací naučit se něco nového. Proto je mou snahou předat dětem ze sebe tolik, aby vzpomínka na Rodinku byla vždy jen úsměvná."


teta Terka
Tereza Skalková

- hlavní pečující osoba v DS Rodinka Svinov, lektorka kurzu BabyClub pro batolátka

- v Rodince působí od roku 2023

- absolventka pedagogického lycea

,,V péči o štěstí druhých nacházíme své vlastní."

,,Snažíme se děti učit jak žít, někdy se však my máme učit právě od nich."