Dětská skupina Rodinka

Název projektu: Podpora provozu Dětské skupiny RODINKA II

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016029

Doba realizace projektu: 1. dubna 2020 - 31. března 2022

Na předchozí velice úspěšný projekt jsme navázeli zapojením do další výzvy č. 03_19_101.


Název projektu: Dětská skupina Rodinka

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008467

Doba realizace projektu: 1. dubna 2018 - 31. března 2020

Na předchozí velice úspěšný projekt jsme navázeli zapojením do další výzvy č. 03_17_073.


Název projektu: Dětská skupina Rodinka

Registrační číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001677

Doba realizace projektu: 1. ledna 2016 - 28. února 2018

Naše organizace se zapojila do výzvy č. 03_15_35 s názvem "Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu".

Ze studií Evropské komise vyplývá, že rodičovství ve značné míře ovlivňuje zaměstnanost žen v České republice. V evropském srovnání je v ČR třetí nejvyšší rozdíl mezi zaměstnaností žen ve věku 20 - 49 let bez dětí a s alespoň jedním dítětem mladším 6 let. Podporou zařízení péče o děti předškolního věku vytváříme vhodnější podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi v rámci města Ostravy.

Hlavním cílem projektu je rozšířit služby péče o dítě ve města Ostrava (konkrétně Ostrava - Jih) a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.

Výstupem projektu je provoz dětské skupiny o kapacitě 12 dětí.

Náš projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost.


V rámci Dětské skupiny Rodinka probíhá náš léty prověřený program Školička - adaptace na režim bez maminky. V rámci tohoto programu naše tety, které většinou děti znají již z programu batolecího BabyClubu, provedou prvními krůčky samostatného fungování bez maminky.

Tento program je zaměřen na úplně nejmladší děti - tedy od jednoho roku, které se zde učí zvládnout pobyt bez maminky, samostatné krmení, cvičení, výtvarku, později také vycházky na terasu a do přilehlého Bělského lesa, postupně přidáváme samostatný oběd i spinkání po obědě a odpolední svačinku. Cílem je dětem zjednodušit vstup do dalších zařízení, ať do naší pokračující dětské skupiny Miniškolka Rodinka nebo klasické státní školky.